Oorzaken van Body Stress?

 

 

Lichamelijke overbelasting:

 Deze overbelasting kan acuut ontstaan of juist langzaam d.m.v. opstapeling. U kunt denken aan onderstaande voorbeelden.

 • een verkeersongeval
 • een lelijke val
 • het verkeerd tillen van zware voorwerpen
 • onjuiste (werk)houding
 • een belastende sport
 • zwaar lichamelijk werk
 • langdurig ziekbed
 • zwangerschap

Emotionele overbelasting:

Deze vorm ontstaat bij heftige emoties die we kunnen ervaren. Maar ook bij spanningen die zich over een langere tijd opbouwen. U kunt denken aan: 

 • boosheid
 • verlies van een dierbare
 • shock
 • financiële zorgen
 • depressie
 • te hoge werkdruk
 • een scheiding
 • problemen op het werk
 • of andere verstoorde relaties

Chemische overbelasting: 

Dit zie je vooral terug wanneer mensen overgevoelig zijn. Het kan voorkomen d.m.v. inname, inademen of wanneer het wordt opgenomen door de huid.

 • kunstmatige kleurstoffen
 • kunstmatige geurstoffen
 • kunstmatige smaakstoffen
 • cosmetica
 • haarverf
 • parfum
 • medicatie
 • schoonmaakmiddelen
 • verontreinigende stoffen