Een BSR consult:

 

Body Stress Release (BSR) helpt je lichaam om de vastgezette spierspanning los te laten. BSR is een milde gezondheidstechniek, gebaseerd op de wijsheid en kracht van het lichaam om zichzelf te genezen. Met BSR wordt er geen diagnose gesteld en niet gericht gekeken naar een ziekte of lichamelijk probleem. Het is ontwikkeld om de opgebouwde spierspanning te laten afnemen en de communicatie tussen het zenuwstelsel en de hersenen te herstellen. Deze communicatie is cruciaal voor het zelfherstellende vermogen van je lichaam.

Testen

Tijdens de consulten neem je – volledig gekleed – plaats op een speciale BSR-bank. Op basis van testen wordt vastgezette spierspanning gelokaliseerd. Je lichaam verstrekt hierbij zelf de benodigde informatie via het zogenoemde biofeedback mechanisme. Dit betekent, dat als er sprake is van vastgezette spanning, je lichaam reageert met kleine spierreflexen die via de voeten worden waargenomen.

Op die manier kan heel zorgvuldig worden vastgesteld welke releases jij nodig hebt. Deze methode is effectief omdat er geen eigen interpretatie nodig is, niet van jou en niet mij. Het is ook niet nodig om erin te ‘geloven’.

Release

Als duidelijk is waar spanning is opgeslagen en in welke richting, wordt het lichaam gestimuleerd met lichte, maar besliste, impulsen van de handen om de spierspanning los te laten.

Zelfs een heel zachte impuls op een juiste manier geplaatst kan tot de diepste spierlaag komen zonder forceren en te schaden.Het lichaam kan door deze impulsen de spanning laag voor laag loslaten, waardoor de veerkracht van het spierstelsel uiteindelijk zal herstellen.

Eerste consulten

Omdat Body Stress Release een proces in het lichaam in gang zet, van spanning loslaten en herstellen worden er direct 3 afspraken gemaakt. Dit omdat na de eerste behandelingen veranderingen in je lichaam optreden, die om een nieuw consult vragen. Zo wordt jouw herstelproces krachtig op gang gebracht. De eerste drie afspraken vinden altijd plaats op dag 1, dag 4 en dag 11.

De eerste afspraak bestaat uit een intake en een release. Ik breng je klachten in kaart en neem een uitgebreide gezondheidshistorie op. Ook krijg je uitleg over BSR en is er na de release ruimte voor vragen en adviezen. Het eerste consult duurt daarom altijd 60 minuten. Vervolgafspraken duren ongeveer 30-40 minuten

Vervolgconsulten

Na de derde behandeling wordt aan de hand van je eigen, individuele herstelproces per keer bekeken of en hoe vaak vervolgbehandelingen nodig zijn. Dat is per individu verschillend. Als body stress kort geleden is ontstaan, zal het proces van loslaten meestal vrij snel gaan.

Wanneer body stress echter al langer aanwezig is, zijn meer consulten nodig. Om nieuwe opbouw van spierspanning te voorkomen, adviseer ik om regelmatig terug te komen voor een behandeling want: een lichaam vrij van body stress is energiek en functioneert optimaal.

 

De effecten van Body Stress Release:

In de periode die volgt op de behandeling, zal het lichaam het teveel aan opgebouwde en vastgezette spierspanning laag voor laag loslaten waardoor het lichaam kan herstellen. BSR activeert het zelfherstellende vermogen van het lichaam maar daarvoor moet het lichaam eerst de vastgezette spierspanning loslaten. Het zelfherstellende vermogen is hetzelfde vermogen dat een snee in de vinger of een botbreuk geneest.

Als gevolg van de behandelingen kunnen er diverse reacties optreden: directe verlichting van pijn, meer energie en/of soepeler spieren. Tevens kan er ‘oude’ pijn of irritatie aan de oppervlakte komen, maar ook kan er sprake zijn van vermoeidheid, emotionele reacties, of grotere activiteit van organen in reactie op de verbeterde communicatie tussen zenuwen.

De noodzaak voor vervolgbehandelingen en de frequentie daarvan zijn per persoon verschillend. Dit is mede afhankelijk van:

• de duur van de aanwezigheid van de klacht
• het ontstaan van de klacht
• de ernst en hevigheid van de situatie
• de huidige leef- en werkomstandigheden
• de snelheid waarmee de spierspanning loslaat